رفتن به محتوای اصلی
x

رکورد کارگاه های آموزشی برگزارشده

ردیف

عنوانتاریخنام مدرسبرگزار کنندهلیست شرکت کنندگاندسترسی
 کاربرد نرم افزار SPSS برای کتابداران1402/11/18خانم لیلا حسینیامورکتابخانه هالیستنمایش فیلم
 کارگاه آموزش ترجمان دانش1402/11/11دکتر مهدی احمدی فرامورکتابخانه هالیستنمایش فیلم
 آموزش پیشرفته نرم افزار Microsoft Excel1402/10/12خانم دکتر سارا دُریامورکتابخانه هالیستنمایش فیلم
 کارگاه آموزش نحوه تدوین فرآیندها با نرم افزار Microsoft visio1402/07/25دکترمحمدعلی برومندامورکتابخانه ها

لیست1 

 لیست 2

دانلود فیلم
 مروری بر پرکاربردترین شاخص های علم سنجی برای کتابداران1402/06/21آقای علی نوروزیامور کتابخانه ها

لیست1

لیست 2

دانلود فیلم
 آشنایی با نحوه برنامه ریزی در کتابخانه های دانشگاهی1402/05/24دکتر محمدرضا هاشمیانامور کتابخانه ها

لیست1

لیست 2

دانلود فیلم
 آشنایی با پروانه های ثبت اختراع و نحوه جستجوی آنها1402/05/18مهندس مریم مرویامور کتابخانه ها

لیست1

لیست 2

دانلود فیلم
 آشنایی با شاخص های اثرگذاری پژوهش1402/04/20دکتر کتایون ربیعیامور کتابخانه هالیستدانلود فیلم
 مدیریت داده های پژوهشی در کتابخانه ها1402/04/13دکتر حسن قهنویهامور کتابخانه هالیستدانلود فیلم
 آشنایی با خلاصه های سیاستی و نحوه تدوین آنها1402/03/22دکتر مصطفی امینیامور کتابخانه هالیستدانلود فیلم
 آشنایی با پروفایل های پژوهشی و نحوه ایجاد آنها1402/03/08 خانم راحله طلوعیامور کتابخانه هالیستدانلود فیلم