رفتن به محتوای اصلی
x

ریاست

مسئول واحد

 
نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مقطع تحصیلی سمت شغلی تلفن تصویر
محمد علی برومند  کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دکترای تخصصی مسئول کتابخانه  ۳۷۹۲۳824

تلفن: 37923824-031

نمابر:36687898-031

ایمیل: boroumand@lib.mui.ac.ir