رفتن به محتوای اصلی
x

وظایف و خدمات کتابخانه دیجیتال

کتابخانه دیجیتال، کتابخانه‌ای است که منابع و خدمات را به صورت دیجیتال و الکترونیکی در اختیار کاربران قرار می‌دهد. کاربران از نقاط مختلف جهان می‌توانند با دسترسی به این کتابخانه و دستیابی به اطلاعات با کیفیت بالا و بع صورت مختلف نیاز اطلاعاتی خود را رفع نمایند. کتابخانه دیجیتالی یک محیط فناوری توزیع شده است که به نحو چشم گیری موانع خلق، نشر، به کارگیری، ذخیره سازی، تکمیل و استفاده مجدد از اطلاعات به وسیله افراد و گروه ها را کاهش می دهد.

وظایف و خدمات کتابخانه دیجیتال 

  1. گردآوری، ذخیره، سازماندهی و اشاعه اطلاعات و دانش در قالب‌های دیجیتالی
  2. مدیریت و نظارت بر نرم افزار جامع کتابخانه‌ای
  3. تدوین خط مشی و آیین نامه‌های لازم در ارتباط با فعالیت‌های کتابخانه دیجیتال
  4. روز آمد سازی وب سایت کتابخانه
  5. ارائه خدمات بهنگام، دقبق و کامل
  6. تهیه فایل راهنما و بروشور به منظور اطلاع رسانی کاربران از منابع و خدمات کتابخانه دیجیتال
  7. کمک به صرفه جویی در هزینه و زمان استفاده کنندگان از منابع کتابخانه‌ای