رفتن به محتوای اصلی
x

کارشناسان

مسئول IT

نام و نام خانوادگی: مهندس رحمت الله صدری

تلفن: 37923825-031

ایمیل: rm_sadri@mui.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی: نرجس سادات دوازده امامی

تلفن:37923825 -031

ایمیل:emami5891@gmail.com