رفتن به محتوای اصلی
x

اهداف و چشم انداز

مصمم هستیم با جلب همفکری و مشارکت فعال صاحب نظران ضمن افزایش دانش کتابداران و مهارت اطلاع یابی کاربران، در جهت حفظ و ارتقاء سطح علمی آنان، به حد استاندارد های ملی و جهانی دست یابیم. ما به ظرفیتهای علمی دانشگاه خود معتقد بوده و با تربیت نیروی انسانی شایسته، بهبود مستمر سیستمها و روشها، ایجاد فضای رقابتی، کتابخانه ها را به سازمانی پیشرو و نمونه تبدیل خواهیم نمود و تمام توان خود را به کار می بندیم تا با افزایش شیوه های دسترسی به منابع دیجیتالی، موجبات افزایش تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه را فراهم آورده و دانشگاه خود را به جایگاه ویژه ای از نظر موقعیت ملی برسانیم.

 

 • اهداف و چشم انداز ستاد امور کتابخانه‌های دانشگاه در حوزه کتابخانه دیجیتال

مدیریت ستاد کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با توجه به رسالت دانشگاه و نیاز به توسعه همه جانبه‌ی شیوه‌های نوین اطلاع‌رسانی مصمم است، ضمن حفظ کرامت انسانی و رعایت قوانین و مقررات با ترغیب، تشویق و نوآوری در بین کاربران و کتابداران دانشگاه بستر مناسبی را برای استفاده از آخرین فناوری‌های اطلاع‌رسانی کتابخانه‌ای را فراهم نماید و دسترسی به منابع دیجیتالی را به عنوان یکی از مهمترین ماموریت‌های خود اعلام نماید. بر این اساس با توجه به ظرفیت‌های موجود از جمله وجود کتابخانه‌های بزرگ، اساتید برجسته، کتابداران خبره در دانشگاه و با در نظر گرفتن ماموریت فوق اهداف ذیل تدوین می گردد.

 •  سیاستگزاری و برنامه‌ریزی برای بهبود کیفیت و ارتقاء کمیت منابع دیجیتالی در کتابخانه‌ها
 • استاندارد‌سازی و توسعه انواع خدمات دیجیتالی کتابخانه‌ای در سطح دانشگاه
 • توسعه شیوه‌های دسترسی به اطلاعات علمی از طریق استفاده از منابع دیجیتالی
 •  بسط و توسعه ارتباطات و همکاریهای بین کتابخانه‌ای جهت استفاده بهینه از منابع دیجیتالی

 

چشم انداز

مصمم هستیم با جلب همفکری و مشارکت فعال صاحب نظران ضمن افزایش دانش کتابداران و مهارت اطلاع‌یابی کاربران، در جهت حفظ و ارتقاء سطح علمی آنان، به حد استاندارد‌های ملی و جهانی دست یابیم. ما به ظرفیت‌های علمی دانشگاه خود معتقد بوده و با تربیت نیروی انسانی شایسته، بهبود مستمر سیستمها و روشها، ایجاد فضای رقابتی، کتابخانه‌ها را به سازمانی پیشرو و نمونه تبدیل خواهیم نمود و تمام توان خود را به کار می‌بندیم تا با افزایش شیوه‌های دسترسی به منابع دیجیتالی، موجبات افزایش تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه را فراهم آورده و دانشگاه خود را به جایگاه ویژه‌ای از نظر موقعیت ملی برسانیم .

 

اهداف کلی

 • برنامه‌ریزی و سیاستگزاری یکپارچه برای بهبود کیفیت و ارتقاء کمیت کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی دانشگاه
 • استاندارد‌سازی کتابخانه‌ها و توسعه خدمات الکترونیکی کتابخانه‌ای در تمام سطوح دانشگاه
 • اصلاح نرم افزار کتابخانه و توسعه شیوه‌های دسترسی به اطلاعات علمی از طریق استفاده از منابع دیجیتالی
 • بسط و توسعه ارتباطات و همکاری‌های بین کتابخانه‌ای و اشتراک منابع الکترونیکی در سطح استانی و ملی
 • بستر‌سازی و توسعه زیر ساخت‌های ایجاد کتابخانه دیجیتال

ارزیابی محیط درونی و بیرونی

عوامل بیرونی

 • فرصتها
 • تهدیدها

فرصتها

 • وجود زیر ساخت‌های فنی، و داشتن کتابخانه‌ها و فضاهای مناسب در سطح دانشکده‌ها
 • استفاده از تجربیات و روشهای شناخته شده سایر کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی مشابه
 • وجود کتابداران با دانش در سطح کتابخانه‌های دانشگاه
 • امکان همکاری و ارتباط پویا با گروه کتابداری و استفاده از دانشجویان مقطع ارشد و دکتری
 • وجود کنسرسیوم تامین منابع وزارت بهداشت و دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی داخلی و خارجی
 • حمایت مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت متبوع از توسعه کتابخانه دیجیتالی و خدمات اطلاع‌رسانی کتابخانه‌ای

 

تهدیدها

 • نگرش سنتی به جایگاه کتابخانه‌ها در بین مسئولین
 • تخصیص دیر هنگام و ناکافی منابع مالی
 • مشکلات اداری موجود در بکار‌گیری و یا جابجایی نیروی انسانی متخصص و کار‌آمد
 • عدم وجود ساختار سازمانی مناسب و نبود ساز و کارهای تشکیلاتی مناسب
 • وابستگی سیاستها و برنامه‌ها به سلیقه مسولین
 • بی اعتمادی به قابلیتهای کتابداران

عوامل درونی

 قوتها

 ضعف ها

 

 

قوتها

 • وجود آیتم‌های تاثیرگذار در برنامه پایش عملیاتی در خصوص تصویب آیین‌نامه‌ها، خط‌مشی‌ها و روشهای انجام کار
 • توجه و حمایت مسئولین حوزه معاونت پژوهشی از ایجاد کتابخانه دیجیتال و توسعه خدمات اطلاع‌رسانی کتابخانه‌ای
 • برگزاری کلاسها و کارگاه‌های مختلف با توجه به نیاز آموزشی کتابداران و کاربران
 • وجود کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی در شورای سیاستگزاری کتابخانه‌ها
 • وجود نیروی انسانی علاقه‌مند ، با تجربه و متخصص در کتابخانه‌های دانشگاه
 • وجود انواع منابع دیجیتال و منابع الکترونیکی به روز، سیستم‌های اطلاع‌رسانی گسترده و وب‌سایت کتابخانه مرکزی

ضعفها

 • نبود برنامه‌ریزی مناسب جهت ارزیابی کتابخانه دیجیتال
 • نداشتن طرح یکپارچه و پویا جهت ارتقائ کمی و کیفی سیستم اطلاع‌رسانی و خدمات کتابخانه دیجیتال در سطح دانشگاه
 • هدر رفت سرمایه انسانی بدلیل کاهش انگیزه برخی کتابداران بخاطر تبعیض‌های موجود
 • آشنایی ناکافی دانشجویان و اعضای هیات علمی با خدمات قابل دریافت از کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی
 • انجام تغییر در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی بدون در نظر گرفتن اولویت‌ها

 

 

اهداف عینی

 • برنامه‌ریزی و سیاستگزاری یکپارچه برای بهبود کیفیت و ارتقاء کمیت کتابخانه دیجیتال در سطح دانشگاه
 • تعیین اولویتهای کتابخانه دیجیتال، جهت حل معضلات بصورت سالانه تا پایان سال 1399
 • تعامل بیشتر با گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی جهت تدوین برنامه کتابخانه دیجیتال بر پایه اصول علمی
 • تعامل بیشتر با کارگروه‌های تخصصی شورای سیاستگزاری کتابخانه‌ها جهت کشف معضلات و چالشهای کتابخانه دیجیتال
 • برگزاری نشستهای مشترک با مسولین کتابخانه‌های دانشکده‌ها به منظور تعیین اولویت‌های هر کتابخانه بطور مستمر تا پایان سال 1399
 • تعیین شیوه‌های علمی نیاز‌سنجی جهت استخراج نیاز‌های واقعی کاربران به انواع منابع دیجیتالی
 • انجام طرح تحقیقاتی و تعیین میزان استفاده از منابع الکترونیکی در کتابخانه‌ها به منظور اصلاح فرایندها
 • استاندارد‌سازی کتابخانه‌ها و توسعه خدمات کتابخانه‌ای در تمام سطوح دانشگاه
 • ارزشیابی دوره‌ای کتابخانه دیجیتال بر اساس استانداردهای تعیین شده
 • بازبینی و اصلاح دوره‌ای نرم‌افزار کتابخانه و توسعه شیوه‌های دسترسی به اطلاعات علمی از طریق استفاده از منابع دیجیتالی
 • بستر‌سازی و توسعه زیر ساخت‌های ایجاد کتابخانه دیجیتال
 • دیجیتال‌سازی منابع چاپی و اشاعه الکترونیکی آنها بر مبنای قوانین و مقررات
 • گسترش سالنهای قرائت الکترونیکی و توسعه شیوه‌های دسترسی به کتابخانه دیجیتال در سطح کتابخانه‌ها
 • اصلاح و بروزرسانی روشهای سازماندهی اطلاعات و یکپارچه‌سازی آن از طریق مدیریت دانش
 • دسترسی به اطلاعات بیشتر و هم‌افزایی از طریق بسط و توسعه ارتباطات و همکاریهای بین کتابخانه‌ای در سطح استانی و ملی

راهبردها

 • دعوت از افراد با دانش و برجسته در حوزه کتابخانه دیجیتال و حضور در جلسات شورا و کارگروه‌های تخصصی
 • گسترش ارتباط علمی با کارشناسان مجرب وزارتخانه، گروه‌های کتابداری دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه اصفهان و استفاده از دانش روز جهت پیاده‌سازی کتابخانه دیجیتال
 • تهیه بروشور، پمفلت، بنر، ارسال ایمیل و سایر روشها در جهت معرفی سامانه منبع یاب به عنوان یکی از ابزارهای موثر در ایجاد کتابخانه دیجیتال
 • رفع اشکال و اصلاح و ساماندهی بخش دیجیتال نرم افزار جامع کتابخانه‌ای آذرسا
 • ساماندهی وضعیت تهیه و تامین منابع علمی با تمرکز بر خرید و تهیه منابع دیجیتالی
 • تدوین استانداردهای توسعه انواع خدمات دیجیتال برای کتابخانه‌ها
 • برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی جهت استفاده بیشتر از منابع دیجیتالی
 • مشارکت و عضویت در انواع طرحهای خدمات تحویل مدرک و همکاریهای بین کتابخانه‌ای
 • ارزیابی دوره‌ای کتابخانه دیجیتال و حذف منابعی با هم‌پوشانی زیاد در جهت افزودن منابع مفید و پراستفاده‌تر