رفتن به محتوای اصلی
x

ایجاد مرکز اطلاعات آبله میمون الزویر

منبع رایگان الزویر برای اطلاعات بالینی و پژوهشی در مورد ویروس آبله میمون.الزویر اعلام کرد پیش از این شروع کرده‌ایم محتوای کلیدی را به‌طور گسترده در دسترس قرار دهیم و برای تعیین بهترین راه برای انتشار سریع اطلاعات پژوهشی و بهداشتی بیشتر ادامه خواهیم داد.ما مقالات و فصل‌های کتاب مرتبط با آبله میمون را شناسایی می‌کنیم و آنها را به صورت رایگان در ScienceDirect برای مدت زمان بحران در دسترس قرار می‌دهیم. چند صد مقاله و فصل کتاب تا 10 آگوست 2022 در دسترس قرار گرفت و محتوای جدید به طور مداوم اضافه می‌شود.