رفتن به محتوای اصلی
x

محدودیت در دسترسی به برخی از پایگاههای اطلاعاتی بدلیل اختلال در اینترنت

با توجه به اختلالات اخیر در شبکه اینترنت، در برخی موارد دسترسی کاربران دانشگاه به پایگاههای اطلاعاتی از جمله WOS، Scopus و ... با محدودیتهایی روبرو شده است.