رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری کارگاه پیشرفته profissional search workshop

کارگاه پیشرفته  profissional search workshop جستجوی اطلاعات حوزه پزشکی و پیراپزشکی  با حضور کارشناسان معاونت بهداشتی دانشگاه در تاریخ 1402.12.12 در محل کتابخانه مویدالاطباء با تدریس سرکار خانم اسماعیل زاده برگزار شد. در این کارگاه نحوه جستجو و بازیابی اطلاعات در پایگاههای اطلاعات مبتنی بر شواهد به شرکت کنندگان معرفی شد.