رفتن به محتوای اصلی
x

راه اندازی سامانه کتب الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

راه اندازی سامانه کتب الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
با توجه به لزوم دسترسی به اطلاعات آخرین رفرنس‌های معتبر، امور کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اقدام به راه اندازی سامانه کتب الکترونیک در شبکه داخلی به آدرس http://libdoc.mui.ac.ir نموده است:

با استفاده از این سامانه کاربران می توانند به متن کامل کتب الکترونیکی موجود در سطح کتابخانه‌های دانشگاه دسترسی داشته باشند.
جهت استفاده از این سامانه لازم است کاربران از طریق شبکه داخلی دانشگاه و بدون اتصال به VPN اقدام نمایند.