رفتن به محتوای اصلی
x

راهنمای پایگاه اریک(ERIC)

اریک یک پایگاه اطلاعاتی بسیار معتبر از منابع و ادبیات تحقیق نمایه شده و تمام متن در حوزه آموزش می باشد. این پایگاه که تحت حمایت موسسه علوم آموزشی دپارتمان آموزش آمریکا است، یک ابزار ضروری برای محققان آموزشی در هر حوزه ای می باشد. پزوهشگران می توانند نتایج جستجوی خود را به سطح آموزشی مانند آموزش اوایل کودکی یا افراد خاص مانند مشاوران و معلمان محدود کنند.