رفتن به محتوای اصلی
x

راهنمای آموزشیPEDro

 PEDroیک پایگاه اطلاعاتی رایگان از بیش از 36,000 کارآزمایی های تصادفی، بررسی های سیستماتیک و راهنماهای عملی بالینی در زمینه فیزیوتراپی است. برای هر کارآزمایی، بررسی و راهنما، PEDro جزئیات استنادی (کتابشناختی)، چکیده و یک لینک به متن کامل، در صورت امکان فراهم می کند.

جهت مشاهده فایل راهنما بر روی این لینک کلیک کنید