رفتن به محتوای اصلی
x

راهنمای پایگاه Up To Date

پايگاه UpToDate يکي از مهمترين پايگاه هاي اطلاعاتي باليني است که جديدترين اطلاعات مبتني بر شواهد را در اختيار پزشکان و کادر باليني قرار مي دهد. اين پايگاه یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری بالینی است که به متخصصین بالینی سراسر جهان کمک می کند تا تصميم مناسب را در مورد تشخیص، درمان و مراقبت از بیمار بگیرند. همچنين محتواي آموزش به بيمار در اين پايگاه مي تواند بعنوان منبع اطلاعاتي معتبر براي بيماران در مديريت بيماري محسوب شود.

جهت مشاهده ویدیو راهنمای آموزشی روی این لینک کلیک کنید.

جهت مشاهده فایل راهنمای آموزشی روی این لینک کلیک کنید.