رفتن به محتوای اصلی
x

راهنمای پایگاه Web Of Science

پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس که در لفظ قدیمی به اسم ISI شناخته می شود یک پایگاه اطلاعاتی است که محصولی از کلاریویت آنالیتیکس آمریکا بوده است. این پایگاه از دسته پایگاه های استنادی بوده که کلیه موضوع های علمی شامل علوم فنی و مهندسی، علوم پزشکی، علوم انسانی و کشاورزی را شامل می شود. این پایگاه منابع موجود در حوزه های متفاوت علوم از سال 1864 تا به حال را پوشش می دهد.