رفتن به محتوای اصلی
x

تسهیل دسترسی به منابع اطلاعاتی

تسهیل دسترسی به منابع اطلاعاتی الکترونیکی دانشگاه که در قالب پایگاه های اطلاعاتی،؛ مجموعه های الکترونیکی و سایر سامانه های مرتبط با پژوهش در دسترس کاربران فرار دارند یکی از ضرورتها و اهداف مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه است. در این راستا و پیرو اقدامات انجام شده از سوی ستاد امور کتابخانه های دانشگاه وب سایت جدید کتابخانه دیجیتال دانشگاه به عنوان مرجع اصلی دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی دانشگاه به آدرس diglib.mui.ac.ir از تاریخ 23 خرداد ماه سال جاری در دسترس عموم قرار گرفته است.